Privacy aan de UGent

Deze gegevens worden aan de UGent op een zorgvuldige en verantwoorde manier behandeld om de privacy van alle betrokkenen te waarborgen.

Uw persoonsgegevens worden beschermd

De UGent draagt de bescherming van de privacy hoog in het vaandel. Daarom keurde het Bestuurscollege van de UGent op 18 mei 2018 de Generieke Gedragscode voor de verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie goed.

Hiermee bekrachtigt de UGent haar Algemeen Gegevensbeschermingsbeleid waarin de veiligheid, nauwkeurigheid, zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid van de verwerking van persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie samen met de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming centraal staan.

Specifieke privacy informatie

Contact

De UGent, rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar Rector, zal in de meeste gevallen optreden als eindverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens aan de UGent.

Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer)

De UGent heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (Data Protection Officer) aangesteld die coördinerend toeziet op de verdere uitwerking en implementatie van het algemeen gegevensbeschermingsbeleid (het beleid voor rechtmatig en veilig verwerken van persoonsgegevens) dat aan de UGent gevoerd wordt.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de verschillende rechten en plichten op het gebied van privacy of indien u meent dat uw persoonsgegevens onterecht en/of onjuist worden verwerkt door de UGent kan u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming of Data Protection Officer van de UGent:

Functionaris Gegevensbescherming – Data Protection Officer
Hanne Elsen
Directie Bestuurszaken
Sint-Pietersnieuwstraat 25
9000 Gent

Aanvullende informatie

Om zekerheid te verkrijgen over de gegrondheid van een aanvraag of de identiteit van een aanvrager kan de UGent om aanvullende informatie vragen. De UGent behoudt zich het recht voor om, mits gemotiveerde redenen, geen gevolg geven aan uw aanvraag. Dit is bijvoorbeeld wanneer uw aanvraag kennelijk ongegrond of buitensporig is.

Klachten

Indien u meent dat er onvoldoende gevolg werd gegeven aan uw verzoek of klacht, kan u zich wenden tot de Vlaamse toezichthouder:

Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
T +32 (0)2 553 50 47

Cookies

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen op uw computer. Deze cookies dienen voor tal van doeleinden: het onthouden van instellingen (login, taalkeuzes), het vergaren van informatie en het bijhouden van het bezoekgedrag van de gebruikers.

De cookies die wij gebruiken zijn veilig: zij hebben geen toegang tot persoonlijke informatie op uw computer en kunnen deze niet beschadigen of besmetten met virussen. De cookies geven op geen enkele manier persoonlijke informatie aan ons door. De informatie die we via cookies verzamelen helpt ons om eventuele fouten te identificeren of om u van specifieke diensten te laten genieten.

Welke cookies gebruikt deze website?

Analytics

Wij analyseren de gebruikersstatistieken van onze website via tools zoals Google Analytics, CrazyEgg, Hotjar en SiteImprove. Hiervoor worden een aantal cookies geladen wanneer u de site bezoekt.

Spambeveiliging

Op deze website gebruiken we Google reCAPTCHA als toepassing voor spambeveiliging voor online formulieren. Google analyseert hiervoor gegevens over jouw toestel en browser.

Social Media

Op nieuwsberichten en in de online agenda tonen we enkele social media ‘buttons’. Deze worden geladen met behulp van cookies. Deze buttons laten u als gebruiker toe om deze berichten verder te verspreiden via uw persoonlijke social mediakanaal.

Aanmelden als UGent-gebruiker

Bij het aanmelden op de website wordt een tijdelijke cookie gebruikt. Met behulp van deze cookie wordt u tijdens de duur van uw bezoek aan de website herkend als aangemelde gebruiker en moet u niet op iedere pagina opnieuw aanmelden. Deze cookie wordt gewist aan het einde van de sessie.

Hoe kunt u cookies vermijden?

Wij gebruiken cookies om statistieken bij te houden en om uw bezoek op onze website te verbeteren of te vergemakkelijken. Wij raden u daarom aan om cookies ingeschakeld te houden in uw browser.

Indien u dit liever niet wenst, kunt u de cookies permanent of tijdelijk uitschakelen via het optiebeheer van uw internetbrowser.

Wettelijke context

Voor meer algemene en wettelijke informatie verwijzen we naar https://economie.fgov.be/nl/themas/online/informatiebeveiliging.