Overzicht van de modules

Hieronder volgt een korte samenvatting van de inhoud van de verschillende modules.

Module 1

In deze module staan we op de eerste plaats stil bij de emotionele ontwikkeling van tieners.

In een tweede deel hebben we het over een houding die je als ouder kan aannemen tegenover de gevoelens van je tiener. We zijn er namelijk van overtuigd dat deze houding, naast de aangereikte tips, minstens even belangrijk is. In een laatste deel worden concrete handvaten en tips aangereikt om jouw tiener met zijn of haar emoties te leren omgaan.

Module 2

Welkom bij de tweede module van deze online workshop!
We gaan van start met een korte terugblik op de eerste module.

In het tweede deel gaan we verder aan de slag met wat je als ouder concreet kan doen.

Module 3

In een eerste deel gaan we in op het stilzwijgen van tieners.
Daarna staan we stil bij de emotionele huishouding van ouders zelf.

Tot slot wordt dit traject afgesloten met een synthese en een slotoefening.